Wensen en behoeften

Bij het organiseren van de dienstverlening sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van de patiëntenpopulatie van Brandevoort. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben we eenmaal in de drie jaar een patiënten tevredenheidsonderzoek. Tevens hebben we regelmatig overleg met de cliëntenraad over de wensen en behoeften van onze patiëntenpopulatie. Daarnaast staan uiteraard de kwaliteit en effectiviteit van de zorg centraal in het gezondheidscentrum. Patiënten ontvangen state-of-the-art eerstelijnszorg. Binnen het centrum wordt geprotocolleerd gewerkt volgens de nieuwste zorgstandaarden of richtlijnen. Verscheidene zorgprofessionals van SGCB zullen actief betroken worden bij de voorbereiding van richtlijnen, formularia of certificeringsschema’s (HKZ).

Basisvoorwaarden

 • Bereikbaarheid van zorg:

  • Een laagdrempelige bereikbaarheid en toegankelijkheid tot onze eerstelijnszorg is een randvoorwaarde voor de serviceverlening aan onze patiënten. Als eerste aanspreekpunt voor mensen met een al dan niet spoedeisend gezondheids-probleem dienen we makkelijk benaderbaar te zijn.

   Bereikbaarheid van zorg zien we breder dan alleen de afstand tot de zorg: het gaat daarnaast om fysieke en telefonische bereikbaarheid, bereikbaarheid via internet en email en de toegang tot een zorgverlener (wachttijd).

   Bij de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg staat de behoeften van de patiëntenpopulatie van Brandevoort centraal. De wensen en behoeften van onze patiënten vormen de basis om aanpassingen te maken ten aanzien van de bereikbaarheid.
 • Continuïteit van zorg:

  • De SGCB draagt zorg voor de continuïteit van zorg. In het gezondheidscentrum wordt zelfstandig voor waarneming gezorgd bij ziekte of vakantie. Bij situaties waar dit niet mogelijk is, kan een waarnemer uit de waarneempool van huisartsen, fysiotherapeuten en huisartsassistenten binnen kort tijdsbestek inspringen. Waarnemers kunnen beschikken over de medische gegevens van de patiënt.
 • Klantgerichtheid van zorg:

  • Vraaggestuurde zorg vraagt een andere opstelling van de zorgverlener en van de zorgvrager. De zorgverlener zal zich zoveel mogelijk dienen te richten op de behoeften en wensen van de zorgvrager (patiënt). De patiënt wordt mondiger en zal medeverantwoordelijkheid dragen voor eigen gezondheid, zorg en behandeling.

Want onze kijk op moderne, klantgerichte en kwalitatief goede zorg is helder.

—  Marlies de Bakker
This site is built with CamelFW.