Uw hulpverlener

Als u een klacht heeft, kunt u deze op verschillende manieren kenbaar maken. In een persoonlijk gesprek, telefonisch, schriftelijk of via de e-mail. Waarbij uw privacy uiteraard is gewaarborgd. In eerste instantie is het raadzaam rechtstreeks de betreffende persoon te benaderen waarover u een klacht heeft. Samen met uw hulpverlener kunt u namelijk snel tot een oplossing komen. Wilt u dit niet of is dit door allerlei omstandigheden niet mogelijk, dan kunt u kiezen voor de volgende stap: u legt uw klacht schriftelijk neer bij de centrummanager van het gezondheids­centrum. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken.

De centrummanager

De centrummanager is neutraal en bemiddelt tussen u en uw behandelaar. Hoor en wederhoor staat hierbij voorop. Daarom bespreekt de centrummanager de klacht eerst met u. Daarna gaat hij met de betreffende hulpverlener in gesprek. Indien gewenst komen u, de behandelaar en de centrummanager bij elkaar om over de klacht te praten. Na deze gesprekken stuurt hij u en uw behandelaar binnen twee weken een schriftelijk verslag. Met een advies. Deze is niet bindend maar kan een uitweg bieden in de verstoorde vertrouwensrelatie.

Externe klachtencommissies

Indien u er samen niet uit komt of u niet tevreden bent over de oplossing dan kunt u altijd nog gebruik van de diverse externe klachten regelingen.

Bij de zorgverlener staat waar u dan terecht kunt.

Adresgegevens centrummanager

  • Mevr. M. de Bakker
  • De Plaetse 98
  • 5708 ZJ Helmond
  • Telefoon: 0492 - 50 47 01
  • E-mail:
This site is built with CamelFW.